Namngivning av effekter – Professional Consumer Products

Manen är ett mysterium även för proffsen, eftersom varje tillverkare försöker skapa nya effekter och stjärnbilder, och ger dem nya namn. Men den underliggande logiken är rätt enkel och baseras på blommor och botanik. Engelska språket gäller i namngivningen.

Ordet ”stjärna” används för den lilla klump av pyromassa som kastas ut då effektens öppningsladdning exploderar uppe i luften och slänger ut dem. Stjärnorna brinner och lyser och bildar en stjärnfigur. Klumparna kan också lämna efter sig ett brinnande spår.

Engelska Finska Svenska Sjärnfigur – Förklaring
Peony Pioni Pion En tät rund blomma, ofta kompakt och snabb
Dahlia Daalia Dahlia En glesare blomma, där oftast bara de enskilda stjärnorna brinner utan spår  efter sig.
Chrysanthemum Krysanteemi Krysantem En glesare blomma men stjärnan lämnar ett spår efter sig.
Coco Kookos Kokos Ett felvisande namn, då man avser en figur som visar palmens blad. Ibland har effekten en svans och detta föreställer palmens stam.
Willow Paju Pilträd Bilden av ett pilträd med hängande grenar och tunna små löv.
“Tail” Häntä Svans Då hela effekten skjuts upp kan den lämna efters sig ett ljusspår.  Svansen kan ha olika färg eller typ.
Brocade Brokaadi Brokad Brokaden är guldfärgad. Kan till formen vara lik pilträdet men “tjockare”.
Crown Kruunu Krona För att en effekt skall bli en riktig krona skall stjärnorna brinna så länge att de hinner börja falla nedåt innan de slocknar.
Strobing Vilkkuva Blink Stjärnan brinner inte jämt utan blinkar. Det kan blanda olika typer av stjärnor i en och samma effekt.
Pearl Helmi Pärla Större stjärnor (figuren utan specifik blomform).