Professional Consumer Products
  • På dessa sidor hittar du JoHo Pyros sortiment,
    inköpsställen, säkerhetsinstruktioner och
    goda råd för hur bygga en kvalitetsföreställning.

Var kan man köpa ?

Produkterna finns hos  återförsäljarna och på Åland på Kanttarellen i Marienhamn.

Suomen Pyrotekniikka
0400 424 653, 0400 973 868
info@suomenpyrotekniikka.fi
Se återförsäljare

Kalenkari Oy
Helsingintie 2669, Riihimäki
0400 417735
rakettikauppa.com

Pyrokratia Oy
040 736 6529. 045 1496424
pyrokratia.fi

Iloinen Tulitus ay
Borgå
045 672 9424
iloinen.tulitus@saunalahti.fi
Se återförsäljare

Då du köpt läs detta

På sidan Råd och Tips har vi samlat det viktigaste du bör komma ihåg då du handhar dina fyrverkeripjäser. Du hittar även goda råd hur du lagar en litet bättre show men dina produkter än vanligt.

Vill du gå djupare i frågan om hur bygga en show finns det mycket extra material på dessa sidor.

Men under alla omständigheter läs igenom sidan Råd och Tips. Sidan innehåller inget onödigt, men kanske en hel del nytt för dig som tycker om fyrverkerier

Gå till sidan Råd och Tips

Skriv ut sidan Råd och Tips

Fyrverkerisäkerhet

Oriktigt använda pyrverkeripjäser kan förorsaka skador för människor och omgivning.

De flesta olyckor med fyrverkeri sker p.g.a. oriktig användning. Säkerställ att raketer sitter löst i sina ställningar och att batterier är stadigt stödda på marken. Använd skyddsglasögon. Kom ihåg skyddsavstånden.

Fyrverkeri kan vara störande för omgivningen och djur. Skjuter du för känsliga öron gör ett fyrverkeri som är vackert, inte högljutt. Tänk på barnens öron; förse dem med skyddsglasögon  och hörselskydd.

En ansvarig fyrverkare tänker alltid på säkerheten, åskådarna och omgivningen.

Läs mer på sidan Råd och Tips

Aktuell säkerhetsinformation

Kundservice

Joho Pyro
040 516 8431
joho@aland.net

Ta kontakt